bungol

by Buknoy
(davao city)

si lolo timoy ug si bardok nagkita..


lolo: naunsa naman ni nga nabungol na man ko. dili na ko kadungog sa akong utot. bisag unsaon nakog utot dili na nako madungog. pero niay tambal gihatag sa doktor.

bardok: unsa man na nga tambal, lo? pampawala sa bungol?

lolo: dili. mampakusog sa utot.

------

lolo timoy: kadako man diay nimog utang, bardok. unsaon man na nimo pag impas?

bardok: ah kasayon ra ana. impason na ug away.

------

bardok: asa ko? kinsa ka?

lolo: ako ang imong apo. naaksidente ka. na-coma ka dugay dinhi sa ospital.

bardok: hu hu hu...

lolo: nganong ninghilak man ka?

bardok: ang akong celpon...inutang ra ba to.

------

si bardok ug ang poriko..

bardok: bugo kang porikoha ka. dili ka kabalo mosulti. sulti na. bugo.

poriko: hoy, kabalo ko mosulti no. ikaw ang bugo.kabalo ka molupad?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com