⭐ BEST FERRY via CEBU & Countryside Tour: Our pick for Ferry Tickets and Countryside Tours.

Customer is Always Right (?)

by jose
(indonesia)

Dunay isa ka reterado nga professional nga medyo estriktohon mang lihok lihok ning adto sa Mc Donald's sakay sa iyang awto.

Pag abot didto ning order siya.

Mr. Right: Dong hatagi ko ug unom ka bigmak, unom ka french fries ug unom ka coke.

Tendero: Ok sir, 6 bigmak, 6 french fries, 6 coke..total amount is P544.50

Mr. Right: Nia ang bayad dong oh..unya ipa deliver na sa amo-a.

Tendero: (Naglibog) Sir pwede pangayo-on nako ang address sa inyong balay? Asa man ni dapit?

Mr. Right: Pasunda lang nako ang inyong delivery.

Tendero: (Nasamot ka libog pero gi pugos lang gyud ug pahiyum) Sir, nganong wala nalang man ka nanawag sa among delivery hotline para dili na ka mo anhi?

Mr. Right: Ahh..ug akong itawag ninyo, mag sigi man gihapon ug pangutana ang inyong delivery kay dili maka tu-od sa amo-a. Maayo pay anhi-on nako.

Tendero: Unya sir nia naman gyud ka, hain may maayo ug imo nalang dad-on?

Mr. Right: Ngano man dong, unsa man mo reklamo ka? Inyo gud nang serbisyo ang mo deliver sa inyong customers!! Kinahanglan imo nang i deliver kay apil na sa akong gibayaran.

Tendero: (igo nalang sa pag bagulbo kay karon pa nakasugat ug ingon ini klase nga customer)


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

All Rights Reserved ©2024. Bohol Philippines Travel Guide 
Address: Talibon, Bohol, Philippines