Smart Parrot

by jose
(indonesia)

Dunay usa ka ginang nga mi adto sa Pet Shop. Pag abot niya didto maoy naka dapit sa iyang pagtagad ang usa ka halwa diin may sulod kini nga usa ka 'cute' nga periko, unya barato kaayo ang presyo.

"Uy ka anindot baya ini, nganong barato man kaayo ni"? matud pa niya sa nag bantay.

"A...e..mam kana nga periko kay gikan man gud na sa balay kahilayan. Naanad nag pakig estorya estorya sa mga boring ug sa ilang mga customer mao nang gibaligya nalang na dinhi ug barato" tubag pud sa nag bantay.

"Ambi akong paliton na kay dad-on nako sa balay".Matud pa sa ginang excited kaayo ug sa iyang huna huna, ngano gud diay ug unsa bay labot ana ug sa balay kahilayan gikan ang periko?

Pag lakaw niya padung sa iyang kotse dala ang halwa ang periko nagpakitang gilas dayon mi lingi lingi kini ug nag ingon.

"Uy bag-ong agawon"..matud niya.

Pwerteng biliba sa ginang kay smart man diay ning langgama!
Pag abot sa ilang balay gibitay dayon ang halwa anha gyud sa atubangan nga pulatahan, unya lingi lingi napud ang periko "wow..bag-ong agawon...bag-ong balay". nakapasamot kini sa bilib sa ginang!

Pag abot pa gyud sa iyang duha ka mga anak gikan sa skwelahan..mitan-aw ang periko "wow..bag-ong agawon..bag-ong balay..cute nga mga bata"..

Ang bana sa maong ginang permi lang gabii na mopauli kay permi lagi naay overtime..Karong gabhi-ona nag hinam hinam ang ginang ug ang iyang mga anak nga mopauli iyang bana kay aron inig uli niya ila laging ipanghambog kadtong napalit niya nga periko nga smart kaayo, nag atang gyud sila sa pultahan..

Apan wala damha sa ginang ang sunod nga gipakitang gilas sa periko! Sus mao gyud pag abot sa iyang bana gikan sa opisina dihang pagka kita sa periko ngadto sa iyang bana nga maoy pag tangka sa pultahan "HI ROBERT" pulong pa sa periko!...pagka demalas kay daan man diayng kaila ang iyang bana ug ang periko didto sa suki sa iyang bana nga balay kahilayan mao diayng gabii na permi mo pauli!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

Top 20 Destinations of Bohol 

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

Back to Bohol Travel Guide

Bohol Transfers

Bohol Ferry Tickets