TUMULIS-- ANCIENT TOMB MOUNDS?

by miko
(bulakan)

I have a theory that that thousands of chocolate hills are not actually natural hills (just like any other normal hillls) but ancient tumuli (mga ancient man-made structures or tombs) na natabunan na ng sediments throughout times.
Maraming mga ganitong uri ng burol na makikita sa iba't-ibang lupalop ng daigdig!
Pwede nyong i-google: "Tumulus" or "world's tumuli". What puzzles me about the hills ay kung bakit damo lang ang pwedeng tumubo sa kanya, or bakit walang mga giant trees sa taluktok nito? Bakit sa baseline lang?
Nakakaintriga din kasi ang conic or pyramidic shape ng mga ito-- na almost perpindicular ang mga sukat! Hmmmm...
Kelangang may mag-study sa mga ito nang magkaalaman.
Baka may nakatagong matndandang kasaysayan ang Bohol na di natin alam?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Stories.