i love bohol philippines

by webmaster

Music from Rivermaya - Umaaraw Umuulan. Bohol Philippines is fast becoming one of the top travel destination in Asia. The island offers a wide range of attractions from natural fine white sand beaches, great diving sites, scenic natural sights, old houses, ancient churches, historical sites and wonderful ecotourism highlights.Umaaraw, umuulan

Hindi mo maintindihan
Kung ba’t ikaw ang napapagtripan
Ng halik ng kamalasan
Ginapang mong marahan ang hagdanan
Para lamang makidlatan
Sa kaitaas-taasan, ngunit

Kaibigan
Huwag kang magpapasindak

Kaibigan,
Easy lang sa iyak

Dahil wala ring mangyayari
Tayo’y walang mapapala
Wag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan

May panahon para maging hari
May panahon para madapa
Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan

Umaaraw, umuulan
Umaaraw, umuulan
Ang buhay ay sadyang ganyan

Umaaraw, umuulan

Wag kang maawa sa iyong sarili
Isipin na wala ka nang silbi
San’ dambuhalang kalokohan

Bukas sisikat ding muli ang araw
Ngunit para lang sa may tiyagang
Maghintay............

Kaibigan,
Wag kang magpapatalo
Kaibigan,
Itaas ang noo

Rivermaya

Comments for i love bohol philippines

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 16, 2009
Rating
starstarstarstarstar
bohol by ppro
by: ppro Bohol


Feb 20, 2009
Rating
starstarstarstarstar
i love this video
by: webmaster

thanks to my great photographer friends at flickr

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Videos.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

All Rights Reserved ©2024. Bohol Philippines Travel Guide 
Address: Talibon, Bohol, Philippines